Startimage city skyline
Illustration laptop mobile
Illustration house
Illustration cmputer

Sveriges dataportal för ökad innovationskraft

Data är en nationell resurs för samhällets, näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. Det är en väg till transparens, innovation och tillväxt som gynnar hela samhället som skapas av medborgarna, näringslivet och myndigheter tillsammans.

Nyheter

Visa alla nyheter

Lär dig mer om API-hantering på Utvecklarportalen

Ta del av rekommendationer för hur den offentliga sektorn ska arbeta med utveckling av API:er. En första version av en nationell REST API profil finns publicerad på webbplatsen samt en API-Playbook.

Till Utvecklarportalen

Portalen i siffror

pages|statistic$statistic-screenreader
Data per månad
Beskrivning av statistik
-1Data & API:er
-1Organisationer

Topp 5 organisationer

    Topp 5 kategorier