En ung man och en ung kvinna färdas på varsin kickbike i stadsmiljö.

Sveriges dataportal – nu större och snyggare!

Sveriges dataportal har fått ett nytt utseende, ny struktur och mer innehåll. Målet är att ge dig som offentlig aktör bättre förutsättningar till samverkan, lärande och engagemang kring datadelning och dataanvändning.

I arbetet med att vidareutveckla Sveriges dataportal lanserade vi på Digg en första betaversion i slutet av 2022. Sedan dess har vi arbetat med att förbättra den och en viktig del i det har varit de synpunkter vi fått in. Vad är det då som är nytt? Här berättar vi om några av nyheterna i den nya versionen av Sveriges dataportal.

Förbättrad och tydligare struktur

Sveriges dataportal har fått en förbättrad och tydligare struktur som gör det enklare att hitta. Vi har även utökat innehållet genom att material om API-utveckling, som tidigare låg på webbplatsen Utvecklarportalen, numera finns på Sveriges dataportal. Vilka stöd och verktyg som finns har också tydliggjorts på en egen sida. Syftet har varit att skapa bättre möjligheter för offentliga aktörer att hitta information och kunskap kopplat till data på ett och samma ställe. Sveriges dataportal har även fyllts på med mer information om lagstiftningar, strategier och olika ramverk. Det övergripande målet är att data ska bli en strategiska resurs i samhället.

 

Den nya strukturen gör det också enklare för oss att skala upp mer innehåll på ett systematiskt och kontrollerat sätt, det i sig skapar också nya möjligheter.Josefin Lassinantti, produktägare Sveriges dataportal och dataspecialist på Digg
Josefin Lassinantti, Digg

Ökade möjligheter för samverkan och engagemang

Ett viktigt mål med förbättringarna är att skapa bättre möjligheter att kunna visa upp större samverkansinitiativ som på olika sätt arbetar för att data ska bli en effektiv resurs för fler aktörer. Att lyfta fram olika initiativ gör att fler kan hitta intressanta samarbetspartners. eller skapa sig en bättre förståelse över vilka aktörer som arbetar med vad och vad som är på gång i Sverige och EU. 

Att visa upp större samverkansinitiativ har varit särskilt viktigt eftersom det skapar större legitimitet och bättre förutsättningar för en bred acceptans av de förändringar som pågår just nu inom datadelning och datahantering.

Vi vet att det är många aktörer i Sverige som gör väldigt bra saker inom dataområdet och deras arbete vill vi kunna visa upp för fler för att skapa inspiration och ett ökat engagemang. Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist Digg
Ulrika Domellöf Mattsson, Digg

Kopplat till Sveriges dataportal finns sedan tidigare ett community för dialog och erfarenhetsutbyte i frågor som rör datadriven innovation och utveckling.

-Den nya ytan där vi lyfter fram olika samverkansinitiativ kompletterar det community som redan finns på Sveriges dataportal på ett bra sätt och ger oss fler möjligheter till intressanta dialoger och utökad samverkan, fortsätter Josefin Lassinantti. 

Bättre stöd för inspiration och lärande

Numera finns det en särskild yta där goda exempel på hur olika aktörer arbetat med datadriven innovation visas upp. De goda exemplen är ett sätt att skapa bättre förståelse för vilken nytta ökad datadelning kan skapa. 

-Det har länge funnits ett behov av fler goda exempel, tips på vilka som jobbar med datadelning och ett tydligare stöd för både hur man delar data och också använder den. Många vill bli inspirerade och lära av andra, säger Josefin Lassinantti.

Offentliga aktörer, företag och privatpersoner som vill visa upp och berätta om sitt arbete genom en artikel på Sveriges dataportal kan göra det genom att skicka in en intresseanmälan till Digg. 

Befintliga tjänster för dataproducenter är oförändrade

Förändringarna påverkar inte de dataproducenter som redan idag levererar metadata till Sveriges dataportal. De tjänster som finns för delning och leverans av metadata har inte förändrats. Däremot   är det numera enklare att hitta olika typer av stöd som finns för dataproducenter. 

-Vi har lyft fram verktyg och tjänster tydligare för att göra dem enklare att hitta. Det finns idag tre sätt för dataproducenter att leverera metadata till Digg och vi har gjort det enklare att hitta dessa. Dessutom är det nu tydligare att det även finns andra verktyg som underlättar för dataproducenterna, säger Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist Digg.

Vi vill veta vad du tycker!

Vi vill fortsätta vidareutveckla Sveriges dataportal. Därför är du som använder webbplatsen varmt välkommen att lämna dina synpunkter till oss. Vi vill veta både vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Lämna dina synpunkter i vårt community eller genom att mejla till info@digg.se

Community på Sveriges dataportal (dataportal.se)