Forskningsdata berikar Sveriges dataportal

Nu finns det ännu mer data här på Sveriges dataportal. Forskningsdata från fyrtio organisationer finns tillgänglig för medborgare, organisationer och företag att hitta, utforska och använda sig av.

Det är forskningsdata från Svensk nationell datatjänst (SND) som nu finns tillgänglig här via Sveriges dataportal. SND är ett nätverk bestående av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer som tillsammans bildar en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata.

- Det är viktigt att arbeta med att öka exponeringen av forskningsdata på andra plattformar än SND:s och lärosätenas egna. På Sveriges dataportal finns dessutom möjligheter att hitta andra typer av data som skulle kunna gå att använda för att berika redan befintliga dataset med, säger Olof Olsson, it-arkitekt på SND.

- Vi hoppas att det här samarbetet kring forskningsdata ska kunna leda till att aktörer inom akademin i högre utsträckning får upp ögonen för den data som finns att tillgå via Sveriges dataportal. Vi tror att det kan leda till intressanta diskussioner kring hur både forskningsdata och annan data kan användas för forskning, undervisning och innovation, säger Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg.

Sök data och API:er