En hand som håller i ett knippe gräs utomhus.

Stöd för att publicera värdefulla datamängder

Offentliga aktörer som har värdefulla datamängder, det vill säga data som är förknippat med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin, är skyldiga att se till att de finns tillgängliga för allmänheten. Digg har tagit fram olika typer av stöd som riktar sig till dig som offentlig aktör som har värdefulla datamängder du ska publicera.

Det är EU-kommissionen som har valt ut ett antal datamängder inom sex områden som betraktas som särskilt värdefulla. Alla offentliga aktörer som är ansvariga för angivna datamängder inom dessa områden (både de som ska vara klara redan i juni 2024 och de som beviljats undantag) ska publicera dem som maskinläsbara öppna data senast den 9 februari 2025. Att publicera de värdefulla datamängderna är ett steg i att driva på en ökad datadelning inom EU. 

De sex områdena är 

  • geospatiala data
  • jordobservation och miljö
  • meteorologiska data
  • statistik
  • företag och företagsägande
  • rörlighet. 

Värdefulla datamängder bidrar till Sveriges digitalisering och främjar både innovation och transparens.

Det är många som gläds åt att mer data blir öppen och lättare att använda sig av, t.ex. för beslutsunderlag, analyser, journalistik och för utveckling av tjänster. Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg
Ulrika Domellöf Mattsson, Digg

För att stötta dig som offentlig aktör i arbetet med att publicera dina värdefulla datamängder har Digg tagit fram olika typer av stöd. 

DCAT-AP för Sverige i ny version

Här hittar du förtydliganden, översättningar och rekommendationer för metadataspecifikationen DCAT-AP för Sverige (DCAT-AP-SE) som används för att beskriva datamängder. DCAT-AP-SE är en svensk anpassning (en så kallad profil) av den europeiska metadataspecifikationen DCAT-AP. Och DCAT-AP är i sin tur en anpassning (profil) av den internationella rekommendationen DCAT som utges av W3C. Version 2.2 inkluderar fält för värdefulla datamängder.

https://docs.dataportal.se/dcat/sv/

Rekommendationer vid publicering

Rekommendationer om vad du som offentlig aktör bör tänka på och hur du ska tolka olika metadatafält när du publicerar metadata om värdefulla datamängder enligt profilen DCAT-AP-SE.

Rekommendationer - Dokumentation - Sveriges dataportal

Enklare att söka fram värdefulla datamängder

På Sveriges dataportal har vi gjort det enklare att söka fram värdefulla datamängder genom att lägga till ett filter, ”värdefulla datamängder”. Filtret gör det möjligt för dataanvändare att hitta värdefulla datamängder och för uppföljningsansvariga att se att datamängderna är publicerade.

Läs mer

Mer om värdefulla datamängder: Värdefulla datamängder | Digg