Sveriges dataportal utvecklas löpande. Skicka gärna dina synpunkter till oss!

Data & API:erUtforska data och API:er
Begrepp (Kommer snart)Utforska begrepp och terminologier
Specifikationer (Kommer snart)Utforska specifikationer av informations- och datamodeller
Illustration datorIllustration datorIllustration dator

Sveriges dataportal för ökad innovationskraft

Data är en nationell resurs för samhällets, näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. Det är en väg till transparens, innovation och tillväxt som gynnar hela samhället som skapas av medborgarna, näringslivet och myndigheter tillsammans.

Portalen i siffror

statistic>statistic-screenreader
Skördat data per månad
Beskrivning av statistik
2180Data & API:er
151Organisationer

Topp 5 organisationer

    Topp 5 kategorier