Sveriges dataportal utvecklas löpande. Skicka gärna dina synpunkter till oss!

DatamängderUtforska datamängder

Sveriges dataportal för ökad innovationskraft

Data är en nationell resurs för samhällets, näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. Det är en väg till transparens, innovation och tillväxt som gynnar hela samhället som skapas av medborgarna, näringslivet och myndigheter tillsammans.

Sveriges dataportal är ett nav som samordnar och tillgängliggör data som tillhandahålls av offentliga, privata och civilsamhällsorganisationer. Här finns enbart informationen om datamängderna. Själva datamängderna hämtas eller efterfrågas via länkar för åtkomst hos den organisation som ansvarar för den.

Stockholm och blå himmel

Portalen i siffror

statistic>statistic-screenreader
Skördade datamängder per månad
Beskrivning av statistik
2180Datamängder
151Organisationer

Topp 5 organisationer

    Topp 5 kategorier