AI-verktyg och textdata i staten

Ekonomistyrningsverket och Tillväxtverket har tagit fram en prototyp för effektivare remisskrivande och ett förbättrat organisatoriskt minne.

Vad har vi skrivit i tidigare remissvar? Vad har andra myndigheter svarat i remisser om liknande frågor?

I verktyget Hitta remissvar kan du söka i statliga utredningar (SOU och Ds) och remissvar och hitta förslag, konsekvenser och synpunkter. Med hjälp av AI kan du sedan hitta mer innehåll som är semantiskt likt.

Den nya versionen av prototypen “Hitta remissvar” presenterades av Ekonomistyrningsverkets datalabb och Tillväxtverket den 21 mars 2024. Tekniskt har de bland annat använt språkmodeller från Kungliga biblioteket och forskare på RISE och datakällorna är utredningar från Riksdagens öppna data och remissvar från Regeringens webbplats.

- Vår ambition är att kunna inspirera till fler nya tjänster och kunna bidra till att fler myndigheter förbättrar hur de tillhandahåller textdata. Hitta remissvar är ju bara ett litet exempel på den typ av tjänster vi kan bygga med en bråkdel av den text som offentlig sektor producerar, säger Kristin Lilieqvist, projektledare för Hitta remissvar.

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Tillväxtverket vill visa på potentialen med att behandla offentliga textdata med hjälp av språkbaserade AI-modeller. Myndigheterna har vidareutvecklat söktjänsten Hitta remissvar i samverkan. På bilden syns Oskar Weinberger (ESV), Emma Wallerö (Tillväxtverket), Kristin Lilieqvist (ESV) och Tora Philp (Tillväxtverket). Med i arbetsgruppen var också Pierre Mesure (ESV) och Robert Kron (Tillväxtverket).

- Alla vi som jobbar i statsförvaltningen behöver öka förståelsen för att text är data, och att den behöver tillhandahållas i ett strukturerat och maskinläsbart format. Först då kan vi dra verklig nytta av de möjligheter att hitta, analysera och generera text som modern AI-teknik bidrar med, säger Martin Sparr, enhetschef ESV. 

Med hjälp av AI kan du koppla ihop förslag, konsekvenser och remissvar från olika statliga utredningar och remissinstanser.