Två kvinnor och en man står utomhus och dricker kaffe ur en termos.

Samverkan kring öppen källkod – Jitsi-Outlook

Havs- och vattenmyndigheten, Försäkringskassan och Digg har genom ett samarbete tagit fram en plugin för att integrera Jitsi Meet, en plattform för videomöten, med Outlook.

Samarbetet startade efter att Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en plugin för Jitsi Meet till Outlook för att använda internt på myndigheten. Pluginen är enkel och i praktiken förbättrar den integration mellan Outlook och Jitsi Meet. En knapp skapas i Outlook och via den kan medarbetarna enkelt skapa ett videomöte via Jitsi Meet direkt via Outlook. Medarbetarna får en känsla av att funktionen att kunna skapa ett Jitsi-möte är en del av Outlooks funktioner. Pluginen underlättar också för myndigheter att börja använda Jitsi Meet, vilket är något som många organisationer utreder och vill införa.

Då flera andra myndigheter uttryckte intresse för funktionen behövde Havs- och vattenmyndigheten någonstans att lägga pluginen för att kunna dela med sig av den. De kontaktade Digg och tillsammans med Försäkringskassan har myndigheterna tillsammans rett ut frågor om bland annat processer och arbetssätt med Open Source, licenser samt lagt upp pluginet på Diggs Github.

- Vi har ett sett intresse från andra myndigheter om att använda funktionen. Genom att dela med oss av pluginet som öppen källkod kan dessa myndigheter använda funktionen på sin myndighet utan att behöva skriva om samma lösning och göra om samma arbete som vi gjort. Alla tjänar på att vi delar med oss, säger Josef Andersson, utvecklare på Digg.

Samverkansformen mellan de tre myndigheterna kallas informellt för ”ASOM” (arbetsgruppen för samordning mjukvara) och är förhoppningsvis den första av flera samarbeten av liknande karaktär. Syftet är att öka samverkan mellan myndigheter och dela kunskap och praktiska lösningar med varandra.

Att börja samverka kring något litet och avgränsat som detta plugin var ett medvetet val.

- Vi arbetar fortfarande för att hitta rätt form för samarbetet med öppen källkod och genom att prova ett uppdrag i liten skala kunde vi testa vår samverkan genom att arbeta praktiskt, säger Josef Andersson.