Konturen av en persons rygg och en dator med en videomöte med en kvinna i.

Utbildningar om datadelning

Lär dig mer om öppna data och datadelning i Dataambassadörsprogrammet.

Digg arbetar för att höja kompetens om data som strategisk resurs för innovation och samhällsnytta. 

Du som arbetar med att tillgängliggöra data ska kunna öka din kompetens inom dataområdet och bidra till din organisations förmåga att arbeta med datadelning och nyttiggörande av data. 

Dataambassadörsprogrammet

Dataambassadörsprogrammet vänder sig till dig som arbetar med datadelning inom offentlig sektor. Syftet är att bättre förstå vad öppna data och datadelning innebär och hur du och din verksamhet kan komma igång att dela er data. Det är en digital utbildning baserad på självstudier som fokuserar på att klargöra grundläggande processer och begrepp samt koppla dessa till den öppna datalagen. 

Utbildningen består av inspelade filmer, korta texter, hänvisningar till mer läsning och korta kunskapstester. 

Den beräknade tidsåtgången är cirka 4 timmar, i den tiden ingår det att se filmer, läsa texter och göra kunskapstester. Tid för analys och reflektioner samt läsning av fördjupande texter tillkommer. 

 

Utbildningen fungerar som en kunskapsbank i och med att du alltid kan gå tillbaka och läsa samt att det är flertalet länkar till vidare läsning, det möjliggör lärande när det passar dig. 

Målet är att du som dataambassadör ska kunna bidra till att höja kompetensen om öppna data i din egna organisation genom att dela med dig av dina kunskaper från utbildningen. För att enklare kunna genomföra dina egna utbildningsinsatser får du som dataambassadör tillgång till utbildningsmaterial i form av ett powerpoint-bibliotek. 

Bli en dataambassadör

Du som arbetar inom en offentlig organisation eller på uppdrag av en offentlig organisation kan gå utbildningen. Om du vill delta i Dataambassadörsprogrammet behöver du först anmäla ditt intresse.  När du har blivit antagen kan du sedan genomföra utbildningen i din egen takt. 
Som en av Diggs dataambassadörer krävs ett engagemang och du förväntas sprida din kunskap vidare inom din organisation. 

Digg play

På Digg play hittar du filmer som till exempel inspelade webbinarier, expertpaneler som svarar på frågor, informationsfilmer med information om tjänster, vägledningar och mycket mer.