Välkommen till Sveriges dataportal

Sveriges dataportal är en gemensam plattform för att göra data till en strategisk resurs för samhällsutmaningar och innovation.