Om Sveriges dataportal

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för Sveriges dataportal. Sveriges dataportal gör det möjligt för allmänheten att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer, och för dataproducenter att hitta stöd för datadelning. Målet är att data ska bli en strategisk samhällsresurs, och att denna portal ska möjliggöra samverkan och innovation kring delade data.

Data är en nationell digital resurs för näringslivet, samhället och den offentliga sektorn som kan skapa ökade möjligheter till transparens, innovation, kunskap och tillväxt. I Sverige produceras, bearbetas och delas samhällsviktig information från hela den offentliga förvaltningen bestående av statliga myndigheter, regioner och kommuner och offentliga bolag. Även andra organisationer från civilsamhället och näringslivet kan dela data som kan skapa värden för andra. Sveriges dataportal främjar tillgången till och användningen av data till nytta för samhället. 

Sveriges dataportal främjar tillgången till och användningen av data till nytta för samhället.

Så här fungerar Sveriges dataportal

På Sveriges dataportal synliggörs data från en rad olika typer av organisationer och sektorer. Här finns enbart information om datamängder, dvs. metadata. Data hämtas i sin tur via länkar för nedladdning eller efterfrågas hos respektive organisation som ansvarar för sina egna datamängder. Data som är publicerad till Sveriges dataportal ska vara av god kvalitet och användbar enligt Principer för att tillgängliggöra information. Ansvaret för den publicerade informationen i sig, att den är korrekt, fullständig och aktuell ligger hos den organisation som äger informationen. Digg hänvisar därför till respektive tillhandahållande aktör och dess dokumentation för frågor som rör just deras data.

Hur kan du bidra till Sveriges dataportal?

För dig som använder delad data för innovationer och annan nytta, delar data från er organisation, eller på andra sätt arbetar inom området öppenhet eller med att göra data till en strategisk resurs för samhället finns det flera olika sätt att bidra till Sveriges dataportal. 

På Sveriges dataportal kan ni även dela era erfarenheter, resultat och goda exempel som kan vara till inspiration och nytta för andra!

Här nedan berättar vi om på vilka sätt ni kan vara med och bidra. 

Öppen källkod för ökad transparens och innovation

På Sveriges dataportal värnar vi öppenhet, och därför arbetar vi även med öppen källkod i syfte att både skapa ökad transparens mot olika användare och intressenter. Öppen källkod är också en viktig pusselbit i arbetet till att möjliggöra mer innovation i samhället. I detta arbete följer vi Diggs egna policy och riktlinjer för användning och publicering av öppen källkod. Därför finns den öppna källkoden för Sveriges dataportal publicerad på Diggs Github - Digg Sweden. 

Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om Sveriges dataportal är du välkommen till vårt öppna forum, dataportalens community. Där kan du kanske hitta svaret på dina frågor som andra redan skrivit om. Du kan även starta nya diskussionstrådar i de olika kategorierna. Forumet kan läsas av alla men för att skriva inlägg behöver du först registrera dig. Det går även bra att mejla oss på info@digg.se.

Vanliga frågor och svar

Här kan du hitta svar på några vanliga frågor om innehållet på Sveriges dataportal. om du inte hittar svar här kan du också gå in på vårt Community.