Statistik

Statistiken som visualiseras på startsidan presenteras här i textform. Statistiken visar mängden data på Sveriges dataportal per månad, topp 5 gällande datamängder för organisationer och kategorier.

Data per månad

    Antal data på dataportalen idag: 2180

    Topp 5 organisationer

      Topp 5 kategorier