Statistik

Statistiken som visualiseras på startsidan presenteras här i textform. Statistiken visar mängden data på Sveriges Dataportal per månad, topp 5 gällande datamängder för organisationer och kategorier.

Antal data på dataportalen idag: