En som tittar i sin mobiltelefon, ståendes vid sin cykel.

Utvecklarplattform för API:er

Här samlar vi information som stöd för offentliga organisationers arbete med API:er, för att möta framtidens utmaningar med ökad interoperabilitet, kostnadseffektivitet, och struktur.

Ett nationellt stöd för API-utveckling

Utvecklarplattform för API är den tidigare “Utvecklarportalen” som har flyttat in på Sveriges dataportal. Dess stöd för API-utveckling syftar till att främja en nationell digital infrastruktur för datahantering. Det stöd som har tagits fram är utvecklat av en arbetsgrupp som består av representanter från Digg, Bolagsverket, Lantmäteriet, Arbetsförmedlingen och E-hälsomyndigheten, och är ett arbete som pågår inom Byggblock API-hantering i Ena - Sveriges digitala infrastruktur.

Stödet består just nu av:

  • En nationell REST API-profil
  • Vägledningar för REST API-utveckling i en API Playbook

Att använda vedertagna, gemensamma, väl beskrivna standarder underlättar både för verksamheter som ska producera API:er och för konsumenterna som ska använda dem. För att främja detta har ett arbete påbörjats med att ta fram olika stöd kring API-hantering. Sveriges dataportal är en nationell, förvaltningsgemensam infrastruktur för datamängder, tjänster, specifikationer och begrepp. Till den förvaltningsgemensamma infrastrukturen kopplas nu också rekommendationer och vägledningar för API-hantering i form av Utvecklarportalen. 

Målgruppen är utvecklare inom offentlig sektor, men stöd och rekommendationer kan med fördel även nyttjas av andra aktörer.