API Playbook

Här har vi samlat information för att stötta offentliga organisationer med arbetet kring API:er som möter framtidens utmaningar som ökad interoperabilitet, kostnadseffektivitet, och struktur.

API playbook är ett samlat stöd till primärt offentliga organisationer i hanteringen av API:er, och inriktar sig särskilt till dem som utvecklar och förvaltar API:er inom offentliga organisationer. Detta stöd och de rekommendationer som det bygger på kan med fördel även nyttjas av andra aktörer som vill ligga i linje med utvecklingen inom offentlig sektor.

API playbook är ett initiativ för att stärka utvecklingen mot en förvaltningsgemensam digital infrastruktur i Sverige i syfte att skapa bred samhällsnytta.

De rekommendationer som är presenteras här är framtagna av Myndigheten för digital förvaltning i samverkan med Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet och E-hälsomyndigheten.