Nyheter

 • 6 jun 2021Nu blir SCB:s data ännu mer användbar

  Statistikmyndigheten SCB, som är den myndighet som hittills har publicerat allra flest datamängder på Sveriges dataportal, gör det ännu enklare att använda deras öppna, maskinläsbara data och API:er.

 • 7 feb 2021Positiva effekter när uppdrag om öppna data redovisas

  Nu har DIGG lämnat in sin slutrapport till regeringen gällande uppdraget att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data. Under projektets 20 månader har Sverige fått en högre rankning i Open Data Maturity Report, antalet datamängder på Sveriges dataportal har mer än tredubblats och offentlig förvaltning har fått ett ökat stöd för att tillgängliggöra sin öppna data.

 • 1 feb 2021DIGG lanserar ett öppet forum på Sveriges dataportal

  Nu lanserar DIGG ett community på Sveriges dataportal för alla som är intresserade av, eller vill lära sig mer om, data och API:er. Målet är att främja öppen och datadriven innovation genom att erbjuda ett forum för samverkan, dialog och kunskapsutbyte på dataportal.se.

 • 8 nov 2020Nu finns API:er på Sveriges dataportal

  DIGG har arbetat för att ge användare möjlighet att söka efter API:er på Sveriges dataportal. Nu finns funktionaliteten på plats.

 • 14 okt 2020Nationella principer för att tillgängliggöra information

  DIGG har nu fastställt Principer för att tillgängliggöra information, som ska stödja arbetet med att öka tillgången och användbarheten av öppna och delade data till Sveriges dataportal.

 • 16 sep 2020DIGG lanserar Sveriges nya dataportal

  Sverige får en ny nationell dataportal med nytt namn och ny grafisk profil. Samtidigt blir det en ny webbadress, då öppnadata.se byts till dataportal.se. Målet med portalen är att öka Sveriges förmåga att tillvarata data som strategisk resurs och förbättra digital samverkan mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället . I december släpptes en betaversion av sajten och inom kort styrs trafiken om.

 • 9 sep 2020Tekniskt ramverk och sandlåda för publicering av data

  DIGG - Myndigheten för digital förvaltning arbetar för att ta fram stöd och riktlinjer för publicering av data. En av insatserna är att dataportalens tekniska ramverk för hur metadata publiceras till Sveriges dataportal nu finns att hitta på docs.dataportal.se. En så kallad sandlåda har också etablerats i syfte att göra det enklare för utvecklare att testa hur metadata visualiseras på Sveriges dataportal.

 • 9 sep 2020Så kraftsamlar SCB på dataportal.se

  Valdeltagande, medellivslängd, bostadsytor. Statistikmyndigheten SCB har statistik över det mesta. Hittills har SCB publicerat över 4000 datamängder med öppna data på Sveriges nationella dataportal – och fler är på väg.

 • 9 sep 2020Specifikationen för metadata är nu uppdaterad

  Det ska vara enkelt för användare på Sveriges dataportal att hitta, utforska och förstå om data passar för de ändamål man har, både innehållsmässigt och tekniskt. Ett steg mot att uppnå det är taget i och med att en uppdaterad nationell specifikation för metadata nu lanseras. En gemensam specifikation för metadata gör det möjligt att beskriva datamängderna på ett sätt som gör att de är enhetliga och därför enklare går att jämföra. Det gör det möjligt att visa data och information som är relevant och aktuell för de som använder dataportalen.