Tre unga män går på en pendeltågsstation.

En topplista för särskilt viktiga datamängder från regioner och kommuner

Ett av målen med projektet Nationell Dataverkstad för regional och kommunal datadelning, som drivs av Västragötalands regionen, har varit att utreda vilka datamängder inom regional och kommunal verksamhet som kan anses vara särskilt viktiga att tillgängliggöra som öppna och delade data.

Utredningen initierades under våren 2022 och har letts av Open Knowledge Sweden. Tanken är att listan kan användas som en utgångspunkt för de kommuner och regioner som arbetar med att dela data för att enklare kunna prioritera vilka datamängder man ska öppna upp utifrån vad som bedöms kunna bidra till ökad samhällsnytta. 

Listan över särskilt viktiga datamängder har tagits fram genom intervjuer med olika typer av organisationer och från olika sektorer, workshops och studie av andra genomförda studier av efterfrågade kommunala och regionala datamängder. Under september och oktober månad har en enkät skickats ut till samtliga Sveriges regioner och kommuner. Enkäten syftade till att bedöma och prioritera vilka datamängder som är viktigast att börja tillgängliggöra som öppna och delade data. Hela 92 kommuner och 8 regioner engagerade sig och svarade på enkäten - och samtliga svar har nu sammanställts och analyserats.

Målet är att ta fram en topp 100-lista, och idag har man kommit så långt att man har identifierat en lista med totalt 85 olika datamängder fördelat på tio olika informationsdomäner. Ur detta material har man också identifierat en kortare lista med de datamängder som ansågs vara mest viktiga för flest aktörer, vilket visade sig vara följande 15 datamängder.  

 1. Laddningspunkt
 2. Skolans kvalitet
 3. Lediga tomter
 4. Återvinningscentraler
 5. Energikonsumtion fastigheter
 6. Evenemang
 7. Trafikflöden
 8. Återvinningsstationer
 9. Luftkvalitetsdata
 10. Matsvinn
 11. Badplatser
 12. Leverantörsfakturor
 13. Sevärdheter
 14. Cykelleder
 15. Vård- & omsorgsverksamheter

 Hela listan över särskilt viktiga datamängder kan du ladda ner som öppna data via Sveriges dataportal.

 Vad händer nu? 

Redan nu har Nationella Dataverkstaden börjat gå igenom den prioriterade listan och tittar närmare på förutsättningarna för att arbeta vidare med respektive datamängd. Till en början kommer fokus ligga på de 30 första datamängderna - där de ska identifiera behovsägare och utreda regulatoriska samt tekniska förutsättningar för att tillgängliggöra datamängden som öppna data. 

Planen är därefter att plocka ut ett antal datamängder och genomföra nationella utredningar och publiceringsprojekt, för att ta fram nya eller nyttja befintliga specifikationer för att få till en gemensam publicering i stor skala. 

För flera av de identifierade datamängderna finns det redan idag specifikationer för hur data kan tillgängliggöras - ett exempel är leverantörsreskontra som Nationella Dataverkstaden anordnade webbinarium om. Ett annat exempel är specifikationen för badplatser. Det finns också en tråd på dataportalens community för hur man registrerar laddstationer för elfordon i enlighet med Energimyndighetens rekommendationer som informerar om hur man kan arbeta med detta.  

Men flera av de särskilt viktiga datamängderna saknar en gemensam standard eller specifikation och för några av dessa har redan aktiviteter redan påbörjats. Några sådana exempel är: 

 1. Pilotprojektet i Linköpings kommun tillsammans med Viable Cities där man tittar på hur energiförbrukning i fastigheter kan tillgängliggöras som öppna data. 
 2. Inom besöksnäringen har data om leder varit efterfrågat och Nationella Dataverkstaden har initierat en kontakt med Naturvårdsverket och Lantmäteriet för att tillgängliggöra data om vandringsleder på ett standardiserat sätt.

Följ Nationella Dataverkstadens arbete på deras hemsida – och vill du engagera dig i arbetet kan du göra din röst hörd i våra inlägg på dataportalens community!