Ett antal personer sitter runt ett lågt bord på ett kontor och har ett arbetsmöte.

Nationell dataverkstad för kommuner och regioner skapar incitament för öppen datadelning

Den Nationella Dataverkstaden (NDV) för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regionala samt kommunala verksamheter.

Startskottet för projektet gick i början på januari 2022 och projektet kommer gå i mål vid årsskiftet 2023–2024. Målbilden för projektet är att minst hälften av Sveriges 21 regioner och 290 kommuner ska ha etablerade strukturer och grundläggande förutsättningar att dela samt använda data. För att åstadkomma detta sätter man stort fokus på att etablera en samverkan mellan regioner och kommunerna i Sveriges olika län, för att kunna åstadkomma det viktiga kunskapsutbytet och skapa regional drivkraft för att möta olika regionala utmaningar och möjligheter.

En grundläggande ansats är också att etablera samverkan mellan projektets deltagare och ett antal externa aktörer såsom näringsliv, akademi, press och media samt olika typer av intresseorganisationer för att öka förståelsen av behovet av delade data från Sveriges regioner och kommuner. I det här arbetet har man också hjälp av en forskare för att konkretisera dessa behov till en topp 100-lista över de viktigaste regionala och kommunala datamängderna.

Projektet består inledningsvis av åtta medverkande projektpartners; Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Värmland, Region Västernorrland, Internetstiftelsen, DIGG, forskningsinstitutet RISE och Tillväxtverket som samtliga är medfinansiärer av projektet. Koordinerande projektpart och upphandlande myndighet är Västra Götalandsregionen. Men flera av Sveriges regioner är på gång att medverka i dataverkstaden som officiella projektpartners och satsa på datadelning som strategisk inriktning. Blekinge, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland står närmast på tur att gå med.

Under det första knappa året har projektet:

  • Utrett och sammanställt topp 100-listan med särskilt viktiga datamängder
  • Anordnat webbinarium med syfte att vägleda och stödja regionala och kommunala verksamheter att tillgängliggöra och använda öppna och delade data. Samtliga webbinarier finns inspelade, se länken nedan.
  • Påbörjat ett samarbete med Lantmäteriet om öppna data där Stompunkter är först ut! 
  • Tillsammans med projektet Viable Cities initierat ett pilotprojekt i Linköpings kommun inom två informationsdomäner; Energiförbrukning i fastigheter och mobilitet. Dessa två viktiga datadomäner är viktiga för att följa upp kommunernas klimatstimulerande åtgärder.

 Läs mer om projektet Nationell Dataverkstad och deras kommande arbete här på deras hemsida.