Se den nya dataportalen växa fram

Under hösten kommer vi göra en del förändringar här på Sveriges Dataportal. Bland annat kommer dataportalen få ett nytt utseende och flera nya funktioner. Allt för att främja tillgången och användningen av data i Sverige.

Med start om några veckor kommer Sveriges dataportal förändras. Bland annat byter vi utseende på portalen och lanserar nya funktioner och nytt innehåll. Syftet är att skapa en gemensam plattform där både personer som producerar och använder data och beslutsfattare kan mötas och bidra till mer datadriven innovation och utvecklingen av Sverige.

- Det kommer hända en hel del på dataportalen! Snart levererar vi fler möjligheter att utforska data, AI, API: er och källkod och dessutom blir det enklare att dela med sig av kunskap och utbyta erfarenhet, säger Evelina Mikaelson, chef för teamet Utforska digital utveckling på DIGG som arbetar med att utveckla dataportalen.

De funktioner som idag finns på dataportalen och Communityt som finns kopplat till portalen kommer finnas kvar. I det första steget får de ett nytt utseende. Därefter är det dags att lansera nya funktioner och nytt innehåll. Tanken är att dataportalen framöver ska användas som en samverkansyta inom områdena data, API, AI och öppen källkod.

- Sveriges dataportal blir en gemensam resurs som ger stöd och främjar offentliga och privata aktörers samverkan kring datadriven innovation och AI. En modern lösning designat för den datadrivna ekonomin, avslutar Evelina.

Se hur den nya dataportalen växer fram! Titta in ofta för att inte missa nya funktioner och nytt inspirerande innehåll.