Så kraftsamlar SCB på Sveriges dataportal

Valdeltagande, medellivslängd, bostadsytor. Statistikmyndigheten SCB har statistik över det mesta. Hittills har SCB publicerat över 4000 datamängder med öppna data på Sveriges nationella dataportal – och fler är på väg.

I Sverige finns 28 statistikansvariga myndigheter och av dem är SCB kanske den mest kända. SCB är också den myndighet som hittills har lagt upp allra flest datamängder på dataportal.se.
– Befolkningsstatistik, konsumentprisindex och bruttonationalprodukt är tre av SCB:s mest efterfrågade bitar och genom att lägga upp dessa på dataportal.se så når vi ut bredare än annars. Ju fler kanaler som vi syns på, desto fler kan ta del av våra siffror. Särskilt intressant är det eftersom detta i många fall är börspåverkande information, säger Johan Malm, som är förvaltningsledare på SCB.

Tidigare hade SCB tillgängliggjort 1600 av sina datamängder på dataportal.se, men med hjälp av en webbtjänst och en extern katalogtjänst kunde SCB raskt öka dessa till nuvarande ca 4400 datamängder. Rent praktiskt så hämtar ett script metadata från SCB:s API för öppna data, gör om den till standarden DCAT-AP och lägger i en katalogtjänst. Sedan ”skördar” dataportal.se dessa data en gång per dygn och tillgängliggör dem på portalen.

– Att många aktörer finns på ett och samma ställe är en stor fördel med dataportal.se. Ju mer centrala punkter som medborgarna har att gå till, desto mer samhällsnytta skapar vi för medborgarna, säger Johan Malm.

Johan Malm, förvaltningsledare SCB och Marie Haldorson, stabschef SCB
Johan Malm, förvaltningsledare SCB och Marie Haldorson, stabschef SCB.

Öppenhet är i centrum för SCB, som även arbetar efter ett delvis EU-finansierat initiativ att i hög utsträckning använda öppen källkod – open source. Ett exempel på det är webbtjänsten PxWeb, som är ett grafiskt gränssnitt för SCB:s stora statistikdatabas. Tjänsten har funnits länge men lanserades som öppen källkod i mars i år. Den är fri att använda för såväl svenska myndigheter som utländska statistikorganisationer.

– Nästa steg för oss är att tillgängliggöra mer geodata. Många kanske inte vet att SCB har data om exempelvis tätortsgränser. Vi planerar även att lägga ut mer statistik på lokal nivå, eftersom det har en stor utvecklingspotential, säger Johan Malm.

Siffror och statistik i all ära, men det är när data kommer till användning som den är som bäst.

– Statistik behöver ofta en lokal dimension för att bli intressant. Hur är det på orten där man bor eller är på väg att flytta till? Jag är väldigt glad över att vi på SCB kan vara med och bidra till att beskriva hur det är i exempelvis en kommun. Förutsättningarna kan vara så olika men genom statistiken kan man se hur det verkligen är, säger Marie Haldorson, som är SCB:s stabschef och ansvarar för myndighetens kraftsamling på öppna data.

Hon är kulturgeograf i botten och har under många år arbetat med kartor.

– Öppna data är något som personligen har intresserat mig länge och en av de stora och spännande sakerna som händer hos oss på SCB är att vi nu publicerar alltmer öppna data, istället för att – som tidigare – ta betalt för dessa data, säger hon.

Hur ser ni på möjligheterna för aktörer att skapa innovation baserade på era data?

– Vi vill både själva vara bra på att förklara och fördjupa våra siffror, och det gör vi på webbplatsen SCB.se, men samtidigt är det en avvägning hur långt en myndighet ska gå när det exempelvis gäller visualiseringar av data. Vi är bland annat med i Hack for Sweden där vi lyfter fram de data som vi har för att det ska kunna skapa fler affärsmöjligheter åt alla inblandade, säger Marie Haldorson.

Dataportal.se kommer även framöver vara en viktig pusselbit i SCB:s arbete:

– Vi har tagit fram en målbild att det ska vara lätt att hitta rätt, och där passar dataportal.se väldigt bra in. Vi tittar också på hur vi skulle kunna hjälpa till för att stödja övriga 27 statistikansvariga myndigheter när det gäller officiell statistik som öppna data. Att föra statistiken framåt, göra den mer sökbar och att öka tillgängligheten för öppna data – det är en viktig roll för oss nu och framöver, säger Marie Haldorson.