7 juni 2021

Nu blir SCB:s data ännu mer användbar

Statistikmyndigheten SCB, som är den myndighet som hittills har publicerat allra flest datamängder på Sveriges dataportal, gör det ännu enklare att använda deras öppna, maskinläsbara data och API:er.

Vi har tidigare skrivit om Statistikmyndigheten SCB:s kraftsamling kring öppna data här på dataportal.se. SCB har statistik över det mesta med över 4500 datamängder på Sveriges dataportal.

Öppnar upp för fler användningsområden

SCB har nu fattat ett beslut som kommer göra den ännu enklare att använda deras data och API:er. Beslutet innebär att myndigheten inte längre kommer att kräva att användare källhänvisar till SCB i samband med att de använder vår data. Istället kommer källhänvisning vara frivilligt. Ändringen öppnar upp för att SCB:s data ska kunna användas i fler sammanhang, eftersom det tidigare kravet rent praktiskt har varit ett hinder för att data ska användas och skapa värde för vissa målgrupper.

Återkoppling från slutanvändare

SCB har hörsammat den återkoppling från slutanvändare som framförts mot att myndigheten har ställt krav på källhänvisning, bland annat i dataportalens community. Det har varit en bra drivkraft och motivator för arbetet, då myndigheten sett att det finns konkreta behov och förbättringspotential.

Ändrad licensform från 1 juli 2021

Rent konkret har SCB beslutat att gå över från licensen Creative Commons BY till Creative Commons zero, CC0, för sina maskinläsbara öppna data som inkluderar både statistik och geodata. Att licensiera eller rättighetsmärka öppna data är viktigt eftersom det berättar för allmänheten hur de kan komma åt, använda och dela dina data.

SCB har utgått ifrån den Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt som DIGG i samverkan med PRV tagit fram som ett stöd till offentliga aktörer.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2021.

Lär dig mer

Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt 

Så kraftsamlar SCB på dataportal.se