9 september 2020

Tekniskt ramverk och sandlåda för publicering av data

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning arbetar för att ta fram stöd och riktlinjer för publicering av data. En av insatserna är att dataportalens tekniska ramverk för hur metadata publiceras till Sveriges dataportal nu finns att hitta på docs.dataportal.se. En så kallad sandlåda har också etablerats i syfte att göra det enklare för utvecklare att testa hur metadata visualiseras på Sveriges dataportal.

Den tekniska dokumentationen har nu etablerats och lanserats i en första version. Syftet är att förtydliga för verksamheter och system- och tjänsteleverantörer hur skördningen av metadata till Sveriges dataportal fungerar. I dokumentationen går vi bland annat igenom skördningsmekanismen och ett antal principer som man måste följa.

Många verksamheter vill testa hur metadata visas upp på Sveriges dataportal. Därför finns nu en sandlåda som möjliggör just detta. I sandlådan kan man lägga upp en test-organisation och få den skördad med samma infrastruktur som skördar till den skarpa skördningen.

– Att etablera den här sortens stöd gör vi som ett led för att utveckla Sveriges dataportal. Om det är tydligare och enklare för verksamheter att publicera uppdaterad och aktuell information om sin data så kommer det förenkla för slutanvändare att söka, hitta och utforska relevanta data. I slutändan bidrar det till att Sveriges förmåga att tillvarata data som en strategisk resurs, säger Anou Persson, kommunikatör på DIGG.

Dokumentationen kommer att kompletteras under hösten med fler vägledningar om de verktyg som Sveriges dataportal tillhandahåller.

Stöd och riktlinjer för publicering av data finns på docs.dataportal.se.