7 mars 2022

EU utlyser medel för värdefulla dataset

Myndigheter, regioner och kommuner har nu möjlighet att tillsammans med europeiska partners söka om finansiering för att stärka samarbetet och flyttbarheten i värdefulla dataset. Dataseten ska finnas inom geospatiala data, jordobservation och miljö, meteorologiska data, statistik, företag och företagsägande eller mobilitet.

Målsättningen för de europeiska samarbetsprojekten som finansieras av EU-kommissionen genom utlysningen ”Public Sector Open Data for AI” är att öka tillgången, kvaliteten och användbarheten av offentlig sektors information i linje med öppna datadirektivet. Det förväntas resultera i stärkt vidareutnyttjande och kombination av öppna offentliga data runtom EU och på så sätt bidra till utveckling av nya produkter och tjänster, inklusive AI-applikationer.

Genom att engagera sig i ett samarbetsprojekt kan en offentlig organisation som har värdefulla dataset stärka de sistnämndas semantiska, tekniska och legala samarbete (interoperabilitet) och flyttbarhet (dataportabilitet). Projekten ska vara samarbeten mellan minst tre olika organisationer. Projekttiden kan vara mellan ett och tre år, och EU-bidraget per projekt uppgår till mellan fyra och sex miljoner euro med en 50-procentig finansiering.

Organisationer som är intresserade av att söka i utlysningen uppmuntras att först bekanta sig med utlysningstexten i sin helhet. Även om utlysningen inte strikt kräver partners från andra europeiska länder, är det starkt uppmuntrat att ingå i ett brett projektkonsortium. Utlysningen är en del av programmet för ett digitalt Europa. DIGG är nationellt kontaktorgan för programmet och kan bistå med strategiska råd.

Sista dag för ansökningar är 17 maj 2022.

Utlysningstext för Call Fiche Digital 2022 Cloud AI 02.

Call Fiche Digital 2022 Cloud AI 02 (pdf, europa.eu)

Mer information om utlysningen och ansökan finns i EU-kommissionens Funding and tenders portal.

Funding and tenders (europa.eu)

Mer information om programmet för ett digitalt Europa.

Digital Programme, Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Kontakt hos DIGG: DEP-Digital@digg.se