23 februari 2022

Webinarium om testinfrastruktur för big data till stöd för offentlig förvaltning

Big Data Test Infrastructure (BDTI) stödjer offentliga förvaltningar med nödvändig teknisk dokumentation, verktyg och tjänster för att testa och prototypa analytics och big data-lösningar.

Big Data Test Infrastructure (BDTI) tillhandahålls av EU-kommissionen som en del av programmet för ett digitalt Europa. Infrastrukturen möjliggör för offentliga förvaltningar att samla kunskap, insikt och värde från sina data, istället för att själv utveckla och förvalta en komplex experimentmiljö.

EU-kommissionen arrangerar 2 mars 2022 ett öppet webinarium om BDTI för dig som jobbar i offentlig förvaltning. I webinariet ges möjlighet att upptäcka hur BDTI kan stödja datadrivna insikter för strategiskt beslutsfattande. Under webinariet får du också lära dig mer om erfarenheterna av ett pilotprojekt som genomförts inom BDTI

Mer om webinariet och anmälan (europa.eu)