6 oktober 2021

NGS-tjänsten för bättre informationsutbyte i vård och omsorg

Nu öppnar E-hälsomyndigheten NGS-tjänsten för Nationella gemensamma e hälsospecifikationer (NGS). Tjänsten erbjuder från start en katalog med uppgifter om e hälsospecifikationer och rådgivning om hur de tas fram.

E-hälsospecifikationer beskriver hur information ska skapas, användas och utbytas på ett entydigt och säkert sätt, så att informationen lättare kan överföras mellan olika it-system.

NGS-tjänsten underlättar för dem som arbetar med att beställa, utveckla eller förvalta it-system inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tjänsten ger möjlighet att söka efter uppgifter om e‑hälsospecifikationer, få uppgifter om vem som givit ut dem och vad de innehåller, som exempelvis modeller och kodverksurval. Ibland finns även kompletterande upplysningar om tillämpningsanvisningar och vägledningar. E‑hälsomyndigheten erbjuder också råd och stöd vid samordning och utveckling av e‑hälsospecifikationer.

Specifikationer på sikt sökbar på Sveriges dataportal

Arbetet har genomförts i samverkan med Sveriges dataportal med utgångspunkt att lösningarna ska fungera tillsammans i det digitala ekosystemet. Framöver kommer det till exempel att pågå tester för att automatiskt synliggöra e-hälsospecifikationerna på Sveriges dataportal.

Bedömning utifrån kriterier ger tillförlitlighet

Tillsammans med berörda aktörer utvecklar E-hälsomyndigheten NGS-tjänsten kontinuerligt. Ett utvecklingsområde är att utveckla en process för att bedöma e‑hälsospecifikationer av nationellt intresse. Dessa specifikationer blir tillförlitliga och får status som nationella gemensamma e-hälsospecifikationer, NGS:er.

NGS-tjänsten (ehalsomyndigheten.se)

Bakgrund

NGS-tjänsten är ett resultat av E-hälsomyndighetens arbete med regeringsuppdraget Att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, S2019/01521/FS.

Arbetet med uppdraget har skett tillsammans med myndigheter, aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, organisationer inom standardiseringsområdet och med it-systemleverantörer och aktörer inom Vision e-hälsa 2025.

Att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer (regeringen.se)