belysning_topp_1.jpg

Visualiseringar nyckeln till förståelse

Anders Elias hobby är att göra data förståeligt – och det gör han genom visualiseringar. In matas data om befolkningstäthet, gånghastighet och skolplaceringar – och ut kommer enkla, funktionella och snygga visualiseringar i form av rörliga bilder eller grafik.

Han har animerat en 3D-modell av Gamla stan i Stockholm från år 1733 med hjälp av öppna data från Stockholms stad och European Space Agency. Han har gjort en biotopkarta som innehåller information om Stockholms stads mark- och vattenområden. Han har gjort landskapsanimeringar med hjälp av öppna data från norska Kartverket, och han har skapat 3D-printade jättestora konstverk i form av digitala tvillingar.

Detta är bara ett litet axplock av Anders Elias visualiseringar. Nästan varje vecka gör han något nytt – och resultatet brukar han främst publicera på sin egen profilsida på LinkedIn.

anders_elias_datastrateg_stockholms_stad.jpg
Anders Elias, datastrateg på Stockholm Stad.

– Jag gör detta för att det finns så mycket spännande data som skulle kunna lyftas fram, men som kanske är lite bortglömda. Jag är guldgrävaren som vaskar fram de intressanta guldkornen, jag hittar de oslipade diamanterna och producerar något användbart, säger Anders Elias.

Trafikflöden är det som hittills har rönt de allra största intresset

Han har arbetat med öppna data sedan 1996, då som GIS-specialist på Naturvårdsverket. Sedan 2016 är han datastrateg på Stockholms stads stadsledningskontor.

– Visst finns det användning av mina visualiseringar också i jobbet, men jag gör dem framförallt för att det är så kul, säger Anders Elias om sin hobby.

Anders Elias säger sig ha hittat ett glapp i Sveriges syn på öppna data. Att öppna upp data är en bra början och en nödvändig förutsättning för datadriven innovation och verksamhetsnytta, men han menar att aktörer som tillgängliggör öppna data också måste skapa visualiseringar, tutorials, kurser och så vidare – och resurser för detta är det inte så många offentliga dataleverantörer som har.

– Även om det finns många öppna data så betyder det inte att de används. Det finns så många frågetecken och det behövs någon som omvandlar data till begripligheter, säger Anders Elias.

trafikvisualisering_gangtrafik_stockholm.jpg

Trafikflöden, framförallt för bilar, är det som hittills har rönt det allra största intresset för hans visualiseringar.

– Mina visualiseringar av morgonrusningen i Stockholms stad är väldigt uppskattade. Folk hör av sig från hela världen för att få tips på hur de själva kan skapa något liknande, säger han.

Det behövs någon som omvandlar data till begripligheter

Att någon hör av sig till Anders Elias och vill ha hjälp är mer regel än undantag och de lösningar som han har skapat med hjälp av Excel är de som slår stort eftersom Excel är så utbrett och välanvänt inom all världens administration.

– Annars använder jag i stort sett alltid programspråket R och utvecklingsmiljön RStudio till alla data science- och visualiseringsrelaterade uppgifter, inklusive inhämtning och datatvätt. R är ett kraftfullt verktyg för data science och statistik, med ett stort antal bibliotek tillgängliga och en aktiv och välkomnande community. Tack vare R:s flexibilitet kan jag blanda och koppla samman olika informationsområden. Möjligheten att snabbt kunna inhämta, modellera, transformera, bearbeta, beräkna, visualisera stora datamängder är en nyckel till framgång, säger han.

visualisering_av-manskenspromenad_i_skarholmen.jpg
Visualisering av en månskenspromenad på Skärholmen gjord av Anders Elias.

Visualiseringarna som han lägger ut på LinkedIn är ett axplock av alla de visualiseringar han tar fram. De flesta har han ursprungligen tagit fram för eget bruk – helt enkelt för att han tycker att det blir enklare för mig att se hur olika data, företeelser och skeenden hänger ihop i en visualisering.

– Om jag kan låta kommuner och regioner få ta del av det jag själv lärt mig genom åren så är det väldigt betydelsefullt för mig och jag tror det kan vara till stor hjälp i arbetet med öppna data i kommunerna. Nu när många kommuner har det kärvt ekonomiskt så är det extra viktigt att vi arbetar smart med öppna data och att vi kan visa nyttan av smarta öppna data genom tilltalande och intressanta exempel. Tyvärr är data vanligtvis för aggregerade för att kunna använda till förfinade analyser och visualiseringar, men en del kommuner och myndigheter har kommit långt, säger Anders Elias.

Fakta och lärdomar

  • Anders Elias arbetar som datastrateg i Stockholms stad och har en hobby som består i att skapa visualiseringar av öppna data.
  • Att inspirera andra offentliga organisationer att se värdet med och arbeta med tillgängliggörande av data är ett mål som privatpersonen Anders Elias delar med sin arbetsgivare.