En person i en grön jacka står utomhus på vintern och häller upp kaffe i ett träkåsa ur en kaffepanna.

Skellefteå Kommun - Inkluderande AR-upplevelse

Att skapa ett kulturhus för alla var utgångspunkten för utvecklingsarbetet och den digitala lösning i form av en app som gör det möjligt att i förväg planera sitt besök och som underlättar navigering i huset.

Inkluderande AR-upplevelse

Tillgänglighet för människor med funktionsvariationer - den digitala lösningen för Sara Kulturhus, film med Carina Norman, Verksamhetsutvecklare (4:40min)

Utvecklingsarbetet och möjligheterna för andra verksamheter

Utvecklingsarbetet och möjligheterna för andra verksamheter, film med Michael Carlberg Lax, CIO (7:42min)
Den bakomliggande tekniken och lösningens fördelar, film med Dan Gemvall XR Designer (9.5min)

En gemensam plattform - Potentiella nyttor av AR- och AI-lösningar kommunal verksamhet

Lösningen är uppbyggd i komponenter och moduler för att möjliggöra en flexibel men robust arkitektur. Grundtanken har varit att skapa en plattform som kan användas för flera tillämpningar, inte bara för Sara Kulturhus även om det är här resan börjat. 

Hantering av utmaningar som rör navigation och visualisering av information genom att nyttja ny teknik som AR och AI är digitala förändringsvågor som berör alla verksamheter. Det finns många aspekter i lösningen som kan skapa nytta i flera av kommunens uppdrag:

  • Navigering och ökad tillgänglighet inom offentliga lokaler och miljöer.
  • Digitala tvillingar där det digitala blandas med det analoga genom AR. Till exempel kan tjänsteutbud, data från sensorer och aktuell status göras tillgänglig för medborgare och medarbetare på helt nya sätt.
  • Demokrati och insyn, kopplat till den komplexa omställning Skellefteå står inför. Att ena alla samhällets aktörer kring olika scenarios, vägval och möjligheter kommer bara vara möjligt genom att arbeta visuellt och digitalt. När flera datakällor och underlag kombineras, kan dialogen breddas och samtidigt utgå från fakta. 
  • Ett fönster från vår historia till vår framtid, där vi genom AR kan sammanföra historisk data med nuläge och framtida prognoser. Det kan till exempel handla om att genom telefonens kamera visualisera en viss plats och vilka etableringar som är på gång eller hur det såg ut för 100 år sedan. Istället för en skrymmande byggplats kan man visualisera 3D-modeller för vad som ska komma eller foton från digitala arkiv.

Frågor som en verksamhet bör ställa till sig själv

  1. Varför gör vi det här? Det krävs en tydlig ledande vision och modet att satsa på spets och kvalitet framför bredd och kvantitet.
  2. För vem gör vi det? Användaren behöver göras direkt delaktig och i arbetet med att hitta lösningar ska fokus ligga på användarens beskrivning av problemet. 
  3. Är vi villiga att satsa? Digital transformation av de tjänster som en organisation levererar kräver investeringsvilja. Utveckling gjord på ett hållbart sätt med plattformstänk, användarinvolvering och snabba iterationer kräver helt andra resurser än traditionell, historisk ‘datorisering’.  

Medverkande

Följande person(er) medverkar i användningsfallet

Carina Norman

Verksamhetsutvecklare - Socialkontoret

Michael Carlberg Lax

CIO - Skellefteå kommun

Dan Gemwall

XR Designer, Accenture Liquid Studios

Vill du bidra till exempelsamlingen?

Vi har skapat en tråd på Dataportalens Community för att samla intryck, inspel och eventuella önskemål om att bidra till exempelsamlingen med ett eget case från offentlig förvaltning. Länk nedan.