ymner.jpg

Ökar innovationstakten genom att samla data

YMNER samlar utlysnings- och anslagsdata för att åskådliggöra och kartlägga Sveriges innovations- och forskningsfinansiering. Bakom plattformen står Oscar P. Ridell och hans team.

För några år sedan doktorerade Oscar P. Ridell inom innovation och marknadsföring vid Uppsala universitet. Förutom att författa en doktorsavhandling skrev han även många ansökningar till nationella myndigheters utlysningar och internationella EU-projekt.

– Att skriva ansökningar är ofta rätt så komplicerat. Man måste kombinera akademiskt arbete med att uppfylla regelkrav och konceptualisera vad pengarna ska användas till, och det är inte alla som tycker att detta är en enkel process. Efter ett tag blev jag ganska så vass på att både hitta utlysningar och skriva ansökningar, så till slut samlade jag allt på en enkel sida som då kallades för Avonniv, säger han.

Idag har Avonniv utvecklats från en enkel teknisk lösning till en fullfjädrad plattform, YMNER, som samlar finansieringsmöjligheter för allt från tidiga tankar till industriell forskning på ett och samma ställe. Teamet bakom består av Oscar som är filosofiedoktor i innovation och marknadsföring, Hermes Holm, en erfaren och kreativ kommunikatör, och Erik Stern, med lång erfarenhet inom stiftelsesektorn.

Oscar P. Ridell, grundare av YMNER
Oscar P. Ridell, grundare av YMNER.

– Avonniv använde en enkel struktur för att hämta in utlysningsdata från Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket och EU. YMNER hämtar däremot data från fjorton olika aktörer, och det handlar inte längre om enbart utlysningar utan nu har vi ett mer generellt fokus på innovations- och forskningsfinansiering, säger Oscar P. Ridell.

Förutom utlysningar listar YMNER 15 100 stiftelser och 230 investerare, samt ytterligare ett antal aktörer i kategorin ”Övriga”. Det beror på att Oscar P. Ridell och hans team vill ta ett brett grepp om finansiering.

Vår ambition är att bidra till att Sverige förblir världsledande inom forskning och innovation

– Med YMNER vill vi bidra till att Sverige förblir världsledande inom forskning och innovation. Därför åskådliggör vi finansiering för allt från tidiga innovativa idéer till industriell forskning. För finansiärer kartlägger vi finansieringslandskapet genom att inhämta och analyser anslagsdata som möjliggör insikter för mer informerade finansieringsbeslut.

Han förklarar att vissa användare av YMNER vill få en struktur och översikt över de stöd som finns medan det för andra handlar om att lättare identifiera partners och etablera konstellationer.

– YMNER är en inbjudan riktad mot hela Sveriges stödsystem. Vi vill slipa ner trösklar, öka sammankopplingen och djupseendet för både sökanden och finansiärer. Allt vi gjort handlar om att skapa förtroende och nyfikenhet hos dataägarna så att vi tillsammans kan skapa ett datadrivet och mer effektivt stödsystem, säger Oscar P. Ridell.

I dagsläget kommer data från olika öppna dataströmmar hos bland annat offentliga aktörer. Vinnova är en av dem som har listat sina utlysningsdata på den nationella dataportalen, och att matcha ytterligare data från dataportalen är något som teamet framöver kommer att titta närmare på.

– Vi vill inhämta ytterligare dataströmmar till YMNER och ser att dataportal.se passar bra in. Ju finare och mer användbara data som den offentliga sektorn kan erbjuda, desto bättre blir slutresultatet. Just att få tillgång till utlysnings- och anslagsdata från offentliga aktörer på ett sätt som gör den enkel att presentera på YMNER har varit en stor utmaning hittills, säger han.

Fakta och lärdomar

  • YMNER åskådliggör privata och offentliga finansieringsmöjligheter för sökanden på ett och samma ställe.
  • Tjänsten har utlysningsdata från 14 myndigheter och organisationer, ca 15 000 stiftelser, ca 200 investerare samt ca 100 övriga, (t.ex. innovationstävlingar och verifieringsmedel).
  • YMNER kartlägger stödsystemet för finansiärer genom att samla och analysera anslagsdata som omsätts i datadrivan insikter.
  • Ambitionen är att bidra till att Sverige förblir världsledande inom innovation och forskning.
  • En utmaning hittills har varit att få tillgång till utförliga utlysnings- och anslagsdata från offentliga aktörer, bland annat på grund av att det saknas standard för hantering av dessa data i Sverige.

Bild i toppen av artikeln: ymner.com