Domstolsverket - så jobbar vi med innovation

Ibland räcker det inte med att jobba med ständiga förbättringar så som vi jobbar varje dag, utan vi behöver ta lite större kliv i det avseendet. Då har vi valt att sätta fokus på innovationsarbete.
Så jobbar vi med innovation, film med Lena Nilsson, IT-direktör och John Lagström, innovationsstrateg (24min)

Domstolsverkets innovationsarbete inkluderar flera spännande projekt såsom en översättningsapp, en modell för dataanalys för verksamhetens processer, en applikation som kan anonymisera och maskera handlingar med information som är sekretessbelagd och ett uppdrag som rör att automatiskt transkribera, översätta och tolka det som sägs i en domstolsförhandling.

Medverkande

Följande person(er) medverkar i användningsfallet

Lena Nilsson

IT-direktör

John Lagström

Innovationsstrateg

Vill du bidra till exempelsamlingen?

Vi har skapat en tråd på Dataportalens Community för att samla intryck, inspel och eventuella önskemål om att bidra till exempelsamlingen med ett eget case från offentlig förvaltning. Länk nedan.