Datastorys plattform för visualisering av länkade öppna data växer i Sverige och globalt

Datastory är en organisation som samlar öppna data och skapar data-drivna berättelser genom avancerad programmering. Nu släpper de tjänsten Datastory Cloud som öppnar upp nya möjligheter för organisationer att kommunicera data.

– Vårt mål är att belysa några av de viktigaste samhällsfrågorna i vår tid och samtidigt radikalt förenkla användningen av statistik så att alla organisationer kan använda effektiva verktyg för att organisera och kommunicera data, säger Daniel Lapidus som är grundare till Datastory. 

Datastory Cloud innehåller tre delar, den öppna databasen Open Knowledge Graph, Story Studio och Data Manager och drivs av Datastory Tech (www.datastory.tech) som har medarbetare – ingenjörer, data scientists, datajournalister och designer från världens alla hörn.

– Alla i teamet delar önskan om att statistik i samhället ska bli mera tillgänglig. Vi vill också minska gapet mellan akademin och allmänheten och fungera som en brygga mellan dessa aktörer, säger Daniel Lapidus.

Delar av resultaten publiceras också på Datastory.org i form av berättelser – “data stories”. Exempel på detta är en tidslinje över alla Nobelpris sedan 1901 samt verktyget Election Tracker, för den som vill följa alla världens val. 

 

Daniel Lapidus, grundare av Datastory och Sara Sundström Konradsson, Konceptutvecklare på Datastory.

För att detta ska funka finns ett antal delar som måste fungera tillsammans. Det handlar om API:er, datastandarder, användarvänlighet och design. Datastorys team arbetar på flera nivåer med dessa komponenter.

—  En förutsättning för vår samhällsvision är att det måste bli enklare för alla organisationer att arbeta med data. För att möta detta behov utvecklar vi molntjänsten Datastory Cloud som gör att alla organisationer kan använda moderna standarder för att organisera och kommunicera data. Det som tidigare krävde stor expertkunskap är nu inbakat i vårt verktyg för att skapa interaktiva tjänster med engagerande datavisualiseringar, berättar Sara Sundström Konradsson, Konceptutvecklare på Datastory. 

På skolkartan.se kan resultat och nyckeltal för Sveriges skolor jämföras.

– Bakgrunden till Datastory var delvis en frustration över att viktiga data-drivna tjänster försvann från Internet. Det kan till exempel handla om projekt som medieorganisationer låg bakom, men som bara levde i ett eller två år innan de sedan kastades på den digitala sophögen och försvann från Internet, ofta på grund av svårigheter med att underhålla de tekniska lösningarna.

En annan drivkraft är den ökande polariseringen i samhället och avsaknaden av en gemensam referensram som gör att ovetenskapliga teorier i allt högre grad får fäste i samhället.

I praktiken handlar det om att hjälpa forskare och andra aktörer att nå ut och berätta med data, antingen genom data stories på [Datastory.org](http://Datastory.org) eller att de själva skapar sitt material i Datastory Cloud.

visualisering_fran_datastory.png
Visualisering från datastory.se över riksdagssammansättning utifrån område.

Vad finns det då i samhället som teamet bakom Datastory ser skulle kunna förbättras?

Datastory utgår från konceptet ”Five stars of open data” ([https://www.datastory.org/services/glossary/open-data/five-stars-of-open-data](https://www.datastory.org/services/glossary/open-data/five-stars-of-open-data)) och enligt Daniel så befinner sig många organisationer och myndigheter på de första tre nivåerna. Mycket av Datastorys arbete handlar om att införliva en data-centrisk metod ([http://www.datacentricmanifesto.org/](http://www.datacentricmanifesto.org/)) och hjälpa organisationer komma upp på den hösta nivån, fem stjärnor.

– Samtidigt finns det redan idag många bra aktörer. Riksdagens tjänst är ett föredöme inom öppna data, liksom SCB och ESV, säger Daniel Lapidus.

Några exempel på stories som Datastory ligger bakom

Fakta och lärdomar

  • Datastory är en ideell organisation som gör data tillgängliga med hjälp av interaktiva verktyg och datadrivet berättande.
  • Datastory arbetar tillsammans med organisationer och myndigheter, forskare, medier och museer för att visualisera information och folkbilda i stor skala
  • Spring inte på allt, fastna inte i långa utredningar och uppfinn inte egna lösningar. Ta istället ett steg tillbaka och gör grundarbetet först!