ai_png_1400x400_14.png

Introduktion till guiden

Potentialen i olika typer av lösningar baserade på AI är stor, men också svår att överblicka.

Det är intressant att diskutera vad som är teoretiskt är möjligt, men som verktyg för verksamhetsutveckling här och nu är det mer pragmatiskt att titta på de konkreta tillämpningar som finns hos aktörer med liknande grundförutsättningar. Den här guiden försöker göra just det – att lämna de teoretiska resonemangen och titta närmare på här och nu, just i offentlig sektor i Sverige idag och se vad det finns för generaliserbara lärdomar från den. Genom att dels förmedla generella råd, dels förmedla erfarenheter från varje myndighets arbete, är ambitionen att andra aktörer i offentlig sektor kan få inspiration och verksamhetsnära vägledning.

ai_png_h400_12.png

AI på några olika  myndigheter

Om uppdraget

Om myndigheter, kommuner och regioner skulle införa den AI-teknik som finns idag skulle det kunna innebära att samhället sparade 140 miljarder kronor varje år. Det visar beräkningar som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har gjort. De största utmaningarna är bland annat kompetensbrist, tillgång till användbara data, kunskap om tillgänglig teknik samt juridiska och etiska frågor.

Den förra regeringen ville stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda AI. Med anledning av detta har regeringen gett Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, DIGG och Skatteverket i uppdrag att göra det enklare för offentlig förvaltning att använda sig av AI med syftet att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Uppdraget kallades för Nationella AI-uppdraget.