AI i praktiken - en guide

Samlade erfarenheter från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Digg
ai_png_h400_05.png

Många offentliga aktörer har börjat eller vill implementera någon form av AI-lösning i sin verksamhet. Frågor om förutsättningar, organisering, teknikval, juridik och etiska överväganden är kritiska. Även om det finns stora skillnader mellan aktörer i offentlig sektor så finns det också många gemensamma ingångsvärden och villkor.

I AI i praktiken – en guide, har erfarenheter från det regeringsuppdrag som Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, DIGG och Skatteverket fick av den förra regeringen samlats och komprimerats till generella råd som kan vara användbara för kommuner, regioner och statliga myndigheter. Guiden presenteras här i en första version i januari 2023, men kommer att vidareutvecklas, i takt med att nya erfarenheter kommer till. 

Vill du bidra till utvecklingen?

Vi har skapat en kommunikationstråd på Dataportalens Community för AI-guiden där du kan kommentera innehåll och förbättringsförslag med mera. https://community.dataportal.se/topic/669/ai-i-praktiken-en-guide