Datum- och tidsformat

Ett standardiserat sätt att hantera datum och tid underlättar informationsutbyte och förståelse av informationen mellan parter.

Datum och tid SKALL (DOT.01) hanteras enligt följande 

  • använd alltid RFC 3339 för datum och tid 
  • acceptera alla tidszoner i API:er 
  • returnera datum och tid i UTC 
  • använd inte tidsdelen om du inte behöver den.

Datum och tid

Datum och tid SKALL (DOT.02) anges enligt RFC 3339 som bygger på ISO-8601.

I RFC 3339 sorterar man datum och tid genom att ange den största enheten först och den minsta enheten sist: år, månad, dag, timme, minut, sekund och delar av en sekund.

Formatet att representera datumobjekt är

 YYYY-MM-DD 

Formatet att representera tidsobjekt är

 hh:mm:ss.ff 

Nedan beskrivs varje del för sig.

ElementBeskrivningExempel
YYYYÅrtal med fyra siffror1907 eller 2013
MMMånad med två siffror. I de fall månaden endast är en siffra inleds detta med 0.04 eller 11
DDDag med två siffror. I de fall dagen endast är en siffra inleds detta med 0.01 eller 23
TTecknet 'T' indikerar att tidselementet startar här. Kan också ersättas med ett blanksteg (’ ’).T
hhTimme med två siffror med 24-timmar klocka. I de fall timmen endast är en siffra inleds detta med 0.04 eller 18
mmMinut med två siffror. I de fall minuten endast är en siffra inleds detta med 0.00 eller 45
ssSekund med två siffror. I de fall sekunden endast är en siffra inleds detta med 0.09 eller 17
ffDelar av en sekund (valfri). I de fall del av sekund endast är en siffra inleds detta med 0.12 eller 08

Då dessa element kombineras representeras datum och tid enligt följande exempel

1907-04-01T04:00:09.12

Tidszoner

När man använder RFC 3339 format BÖR (DOT.03) tidszonen anges. Detta för att ge tydlighet vilken tidpunkt som avses. T.ex. så kommer tidszoner vara bra att ha vid användande av internationellt distribuerade system, men det förekommer såklart lösningar som inte kräver tidszon. 

Tidszoner kan anges på ett antal olika sätt. Tidzonen BÖR (DOT.04) representeras med UTC formatet, där tid anges som offset från UTC (Coordinated Universal Time). Detta sker med följande sträng som adderas på datum och tidsangivelsen.

±hh:mm 

ElementBeskrivningExempel
+ eller -+ representerar ett positivt offset från UTC
- representerar ett negativt offset från UTC 
+
hhAnger offset i antal timmar. I de fall timmen endast är en siffra inleds detta med 0. Giltiga värden är från -12:00 till +14:00.04 eller 10
mm

Anger offset i antal minuter. I de fall minuten endast är en siffra inleds detta med 0. Giltiga värden är från 00 till 59.

Ofta anges 00, 15, 30 eller 45.

00 eller 45

Lokal tid i Sverige när klockan var 9 sekunder efter 04:00 den 1:a april 1997

1997-04-01T04:00:09+01:00 

Sverige har idag, i och med användande av sommartid, följande tidszoner:

  • +01:00 (normaltid)
  • +02:00 (sommartid)

Även formatet Z för Zulu Time för att ange UTC+0 förekommer. Z har ursprung från militär- och navigationsområdet, som en generell term för Universal Coordinated Time. 

Tillämpas cachning enligt RFC 9111 kan GMT (Greenwich Mean Time) tidzonen användas i dessa svar.