Om oss

Sveriges dataportal gör det möjligt för allmänheten att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Syftet är att fler ska kunna använda informationen och att den ska skapa fler och större nyttor.

Data är en nationell digital resurs för näringslivet, samhället och den offentliga sektorn som kan skapa ökade möjligheter till transparens, innovation, kunskap och tillväxt. I Sverige produceras, bearbetas och delas samhällsviktig information från hela den offentliga förvaltningen bestående av statliga myndigheter, regioner och kommuner och offentliga bolag. Även andra organisationer från civilsamhället och näringslivet kan dela data som kan skapa värden för andra. Sveriges dataportal främjar tillgången till och användningen av data till nytta för samhället. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för Sveriges dataportal.

Så här fungerar Sveriges dataportal

På Sveriges dataportal synliggörs data från en rad olika typer av organisationer och sektorer. Här finns enbart information om datamängder, dvs. metadata. Data hämtas i sin tur via länkar för nedladdning eller efterfrågas hos respektive organisation som ansvarar för sina egna datamängder. Data som är publicerad till på till Sveriges dataportal ska vara av god kvalitet och användbar enligt Principer för att tillgängliggöra information. Ansvaret för den publicerade informationen i sig, att den är korrekt, fullständig och aktuell ligger hos den organisation som äger informationen. DIGG hänvisar därför till respektive tillhandahållande aktör och dess dokumentation för frågor som rör just deras data.

“Sveriges dataportal främjar tillgången till och användningen av data till nytta för samhället”

Så söker du efter data

Du kan söka efter data på olika sätt. På startsidan kommer du snabbt igång med hjälp av sökfunktionen. Du kan även lista data enligt de olika kategorierna lite längre ned på sidan. Båda vägarna leder dig in i det dedikerade sökgränssnittet som du även hittar i toppmenyn under “Sök”. Där kan du fortsätta utforska och förfina sökresultatet genom att till exempel söka och kombinera olika ord, organisationer och format. En god idé är att testa lite olika variationer på ord och begrepp inom det område du utforskar.

Så här får du använda data

Hur du får använda data och API:er på Sveriges dataportal bestäms av den tillhandahållande organisationen. Det kan till exempel skilja sig åt om du får återanvända helt fritt, om du behöver referera till den tillhandahållande organisationen när du använder dig av data eller API:et eller kanske till och med betala en avgift. Verksamheter är rekommenderade att rättighetsmärka eller licensiera den data som publiceras genom Creative Commons version 4.0. På så vis att det är tydligt för er som användare hur ni får komma åt, använda och dela data. Bra att känna till är att Creative Commons bygger på frivillighet, egen vilja och ömsesidig respekt.

Licenser och rättighetsmärkningar

  • CC0 - “No rights reserved”. En helt öppen tillgång, återanvändning och vidareutnyttjande av data. Det innebär att du helt fritt får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på data.
  • PDM - “Public domain Mark”. En helt öppen tillgång, återanvändning och vidareutnyttjande av data. Det innebär att du helt fritt får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på data.
  • CC-BY - “Creative Commons Erkännande”.  Innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på data. Däremot behöver du ge erkännande till skaparen genom att uppge denne på det sätt som skaparen har valt. Användaren ska även lägga till en länk om det går.

Organisationer har ibland särskilda avtalsvillkor eller processer för att ge behörighet till att få åtkomst och använda viss data och API:er. I de fallen finns mer information om detta hos den tillhandahållande organisationen.

Om du inte kan hitta information om licens eller villkor gällande vissa datamängder eller API:er på Sveriges dataportal, hänvisar vi till att ta kontakt med respektive tillhandahållande organisation.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om Sveriges dataportal är du välkommen till vårt öppna forum, dataportalens community. Där kan du kanske hitta svaret på dina frågor som andra redan skrivit om. Du kan även starta nya diskussionstrådar i de olika kategorierna. Forumet kan läsas av alla men för att skriva inlägg behöver du först registrera dig.

Det går även bra att mejla oss på info@digg.se.