Smart statistik

Datadriven förvaltning

Utökad föreskrift

SCB har ett pågående regeringsuppdrag som innebär att SCB utökar sin föreskrift om tillgängliggörande av officiell statistik till att styra så att den ska vara öppna data och tillgänglig på dataportal.se 2024. Föreskriften är ute på remiss hos övriga statistikansvariga myndigheter.

SCB erbjuder Stöd vid statistikproduktion

Statistikproduktionsstödet kan beskrivas som en handbok i statistikproduktion, och beskriver SCBs gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt upplagt så att det följer SCBs processkarta för statistikproduktionsprocessen. Det inbegriper statistiska undersökningar baserade på direktinsamling, administrativa data, andra befintliga register eller en kombination av dessa källor. Slutprodukten är statistik eller slutliga observationsregister.

SCBs Statistikproduktionsstöd kommer successivt att tillgängliggöras för andra statistikansvariga myndigheter. Just nu är följande delprocesser tillgängliga externt:

  • Process 2 - Designa och planera 
  • Process 3 - Skapa och testa
  • Process 4 - Samla in
  • Process 5 - Bearbeta
  • Process 6 - Analysera

För frågor, kontakta redaktionen via brevlådan sps (sps@scb.se).

PxWeb

PxWeb används för att sprida statistik i dynamiska tabeller från antingen PX-filer eller en SQL-databas. PxWeb tillhandahålls gratis till statliga myndigheter och kommuner samt till utomsvenska statistikbyråer och till internationella organisationer som presenterar statistik.