Rymddata

Data från satelliter för hållbar utveckling

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

  • Satellitdata från Plejaderna  
  • Copernicus - EU:s jordobservationsprogram 
  • Galileo - Europas eget satellitnavigeringssystem
  • InSAR. Tjänsten visar markrörelser som mäts med satellitbaserad radar. 

Nationella rymddatalabbet

Nationella Rymddatalabbet är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Sweden, Rise och Luleå tekniska universitet. Målet med ett nationellt rymddatalabb är att öka användningen av data från rymden för utvecklingen av samhället och industrin för planetens bästa.

Läs mer om projektet hos AI Sweden.