Öppen källkod

Öppen källkod - även kallad open source och öppen programvara - ökar betydligt innovationstakten då aktörer kan samutveckla, anpassa och bygga vidare på befintliga lösningar.

Öppen källkod är en viktig beståndsdel: 

  • i vår digitala infrastruktur för att garantera interoperabilitet och dataportabilitet 
  • i verktyg för att samla in, bearbeta, tillhandahålla och analysera data
  • som möjliggörare för att samskapa över sektorer, organisationer och landsgränser. 

DIGG Expertgrupp Open Source

Under våren 2021 etablerades en tvärsektoriell expertgrupp inom DIGG för att kunna möta det behov som finns kring att använda och dela öppen källkod. Expertgruppen Open Source på DIGG består av tvärfunktionell kompetens från IT- och tjänsteutveckling, cybersäkerhet, juridik och kundtjänst.

Gruppen arbetar fram metodstöd som policy och riktlinjer, stöttar DIGG:s främjandearbete bland annat genom att samverka med externa experter via det nationella nätverket NOSAD - Network Open Source and Data, Ena, samt genom att delta i EU Kommissionens Open Source Program Office.

Expertgruppens arbete

Expertgrupp Open Source kommunicerar på Community under kategorin Öppen källkod.

NOSAD

NOSAD - Network Open Source and Data är ett nätverk för kunskapsdelning och omvärldsbevakning inom offentlig sektor.

Nätverket initierades hösten 2020 av tjänstemän från följande organisationer: Arbetsförmedlingens JobTechDIGGInternetstiftelsenTrafiklabRISE och SKR. Nätverkets mål är att praktisk hjälpa och inspirera offentlig verksamhet att öka tillgängliggörandet och nyttjandet av öppna data och öppen källkod samt att skapa dialog med användarna av dessa data och öppna källkod.

Ta del av tidigare och kommande digitala events, lästips och diskutera i dataportalens forum.

EU-perspektiv och omvärldsbevakning

Joinup

EU-kommissionens one-stop-shop för interoperabla, öppna och kostnadsfria digitala lösningar för offentlig sektor och för dem som vill lära sig mer om dessa. På Joinup visas nyheter från OSOR- Open Source Observatory.

Shaping Europe's Digital Future

Shaping Europe's Digital Future är en nyttoanalys som är genomförd på uppdrag av EU-kommissionen. I rapporten presenteras beräkningar som visar att om bidrag till öppen källkodsutveckling kunde ökas med 10% inom EU, skulle det generera 0,4 - 0,6% av EU:s BNP. Det motsvarar ca 1000 miljarder SEK. 

Länkar till DIGG:s öppna källkod och programvara