Tillgänglighetsredogörelse för Sveriges dataportal

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Sveriges Dataportal uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sveriges Dataportal som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det förekommer bilder och ikoner med textalternativ inte förmedlar samma information som bilden i det sammanhang där den används.
 • Det förekommer att rubrikstrukturen inte är korrekt, att mellannivåer saknas och att innehåll inte är uppmärkt med semantiskt korrekt HTML. Det gäller sidor om begrepp, terminologi och specifikationer samt på sidor med funktionalitet att utforska API:er. Det förekommer komponenter i användargränssnittet som saknar namn och roll. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att innehåll inte kommer i en meningsfull logisk ordning. När statistik presenteras utan CSS kommer inte innehållet i en meningsfull logisk ordning. Problemet finns också på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att färg används som det visuella sättet att förmedla information. Problemet finns på begreppssidor och på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att funktionalitet inte går att nå med tangentbord. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att vissa länkar inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och sidor med begrepp, datamängder, statistik och begrepp.
 • Det förekommer komponenter i användargränssnittet som saknar namn och roll. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att funktionalitet inte har någon tydlig fokusmarkering. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer ord, fraser eller andra innehållsdelar som har ett annat språk än omgivande text, men som inte är inte uppmärkt. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och sidor med begrepp och terminologi.
 • För felmeddelande finns det problem med att vissa fält inte markeras och det saknas förklarande text vid felaktig inmatning. I vissa fall visas korrigeringsförslag på ett otillgängligt sätt. Problemen finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer knappar som inte har någon läsbar text. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer komponenter i användargränssnittet som saknar maskinläsbara namn. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det förekommer bilder och ikoner med textalternativ inte förmedlar samma information som bilden i det sammanhang där den används.
 • Det förekommer att färg används som det visuella sättet att förmedla information. Problemet finns på begreppssidor och på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att text har för låg kontrast mot bakgrunden. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer bilder av text. Problemet finns på begreppssidor.
 • De förekommer att innehåll inte kan presenteras korrekt vid förändring av storlek på sidan. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och begrepp.
 • Det förekommer att komponenter inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och begrepp.
 • Det förekommer att ord inte visas vid utökade textavstånd. Problemet finns på begreppssidor.
 • Det förekommer att innehåll som visas inte går att stänga utan att flytta muspekaren eller tangentbordfokus. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och specifikationssidor.
 • Det förekommer att funktionalitet inte går att nå med tangentbord. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att vissa länkar inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och sidor med begrepp, datamängder, statistik och begrepp.
 • Det förekommer komponenter i användargränssnittet som saknar namn och roll. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att funktionalitet inte har någon tydlig fokusmarkering. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • För felmeddelande finns det problem med att vissa fält inte markeras och det saknas förklarande text vid felaktig inmatning. I vissa fall visas korrigeringsförslag på ett otillgängligt sätt. Problemen finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer knappar som inte har någon läsbar text. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer komponenter i användargränssnittet som saknar maskinläsbara namn. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer att färg används som det visuella sättet att förmedla information. Problemet finns på begreppssidor och på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att text har för låg kontrast mot bakgrunden. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer bilder av text. Problemet finns på begreppssidor.
 • Det förekommer att komponenter inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och begrepp.
 • För felmeddelande finns det problem med att vissa fält inte markeras och det saknas förklarande text vid felaktig inmatning. I vissa fall visas korrigeringsförslag på ett otillgängligt sätt. Problemen finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det förekommer bilder och ikoner med textalternativ inte förmedlar samma information som bilden i det sammanhang där den används.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det förekommer att funktionalitet inte går att nå med tangentbord. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att vissa länkar inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och sidor med begrepp, datamängder, statistik och begrepp.
 • Det förekommer komponenter i användargränssnittet som saknar namn och roll. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att funktionalitet inte har någon tydlig fokusmarkering. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det förekommer att ord inte visas vid utökade textavstånd. Problemet finns på begreppssidor.
 • Det förekommer att innehåll som visas inte går att stänga utan att flytta muspekaren eller tangentbordfokus. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och specifikationssidor.
 • Det förekommer att vissa länkar inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er och sidor med begrepp, datamängder, statistik och begrepp.
 • Det förekommer komponenter i användargränssnittet som saknar namn och roll. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer att funktionalitet inte har någon tydlig fokusmarkering. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • För felmeddelande finns det problem med att vissa fält inte markeras och det saknas förklarande text vid felaktig inmatning. I vissa fall visas korrigeringsförslag på ett otillgängligt sätt. Problemen finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.
 • Det förekommer knappar som inte har någon läsbar text. Problemet finns på sidor med funktionalitet för att utforska API:er.

 

Hur vi testat den här webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sveriges Dataportal.

Senaste bedömningen gjordes den 20 maj 2022.

Webbplatsen publicerades den 23 maj 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 maj 2022.