Tillgänglighetsredogörelse för community

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur communityt på Sveriges dataportal uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer listas här.

 • Användning utan synförmåga
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt färgseende
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Användning med nedsatt rörlighet
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från communityt på Sveriges dataportal som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns brister i HTML-koden gällande semantik och uppmärkning med ARIA-attribut.
 • Vid fel i formulär finns det brister gällande att tydligt visa och beskriva var fel inträffat.
 • Några få fältetiketter är inte klickbara.
 • Vid fel i formulär ges det inte alltid förslag på hur de kan åtgärdas.
 • HTML-koden validerar inte utan fel.
 • Det förekommer komponenter som inte fungerar i hjälpmedel.
 • Det finns meddelanden som inte kan presenteras i hjälpmedel då de inte är i fokus.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns formulärfält som brister när det gäller att hjälpa användaren med vilken typ av innehåll som förväntas eller för att automatiskt föreslå inmatning.
 • Det finns brister i samband med förstoring av text och på vissa ställen kan information eller funktion gå förlorad.
 • Det finns brister vid användning på små skärmar när text förstoras. Viss information och vissa funktioner kan gå förlorade.
 • Det finns brister i kontrasten gällande vissa komponenter och grafiska element.
 • Det finns brister vid ökat avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord och på vissa ställen kan information eller funktion gå förlorad.
 • Generellt är det tydligt markerat vilket element som har fokus vid tabulering, men på vissa element är det bristfälligt markerat.
 • Vid fel i formulär finns det brister gällande att tydligt visa och beskriva var fel inträffat.
 • Några få fältetiketter är inte klickbara.
 • Vid fel i formulär ges det inte alltid förslag på hur de kan åtgärdas.
 • Det förekommer komponenter som inte fungerar i hjälpmedel.
 • Det finns meddelanden som inte kan presenteras i hjälpmedel då de inte är i fokus.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns brister i kontrasten gällande vissa komponenter och grafiska element.
 • Vid fel i formulär finns det brister gällande att tydligt visa och beskriva var fel inträffat.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Generellt är det tydligt markerat vilket element som har fokus vid tabulering, men på vissa element är det bristfälligt markerat.
 • Det förekommer knappar och kontroller som inte går att hantera via röststyrning.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det förekommer knappar och kontroller som inte går att hantera via röststyrning.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns brister vid ökat avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord och på vissa ställen kan information eller funktion gå förlorad.
 • Generellt är det tydligt markerat vilket element som har fokus vid tabulering, men på vissa element är det bristfälligt markerat.
 • Vid fel i formulär finns det brister gällande att tydligt visa och beskriva var fel inträffat.
 • Några få fältetiketter är inte klickbara.
 • Vid fel i formulär ges det inte alltid förslag på hur de kan åtgärdas.
 • Det finns meddelanden som inte kan presenteras i hjälpmedel då de inte är i fokus.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av community på Sveriges dataportal.

Senaste bedömningen gjordes den 27 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 04 november 2021.