Open government partnership (OGP)

Sverige är sedan 2011 medlem i den internationella organisationen Open Government Partnership (OGP).

Organisationen har idag 78 deltagande länder som har åtagit sig att verka för att:

  • öka tillgängligheten av information från den offentliga förvaltningen,
  • stötta medverkan från medborgare och civilsamhället,
  • främja en god förvaltningskultur, samt
  • öka tillgången till nya teknologier som bidrar till öppenhet och transparens.

Genom treåriga handlingsplaner ska länderna visa vilka initiativ de tar för att bidra till principerna ovan. Ansvarigt departement är Finansdepartementet.

Handlingsplanen 2019-2021

I syfte att stärka innovationsförmågan inom den offentliga förvaltningen och utveckla samverkan med civilsamhället har regeringen beslutat om en handlingsplan som innehåller åtgärder för att ytterligare utveckla arbetet med öppna data. Regeringen har därför gett Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) i uppdrag att upprätta en handlingsplan för öppna data, tillgängliggöra öppna data som bäst kan bidra till nytta för samhället samt främja förmågan att bedriva öppen och datadriven innovation i samverkan mellan forskning, näringsliv och civilsamhälle.

Vidare har regeringen också åtagit sig att två gånger per kalenderår arrangera dialogmöten med civilsamhället om möjligheterna med digitalisering, öppna data och samverkan.

Framtagande av ny handlingsplan.

Arbetet med framtagande av en ny handlingsplan pågår i samverkan mellan infrastrukturdepartementet och Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD).