Ett antal personer sitter runt ett lågt bord på ett kontor och har ett arbetsmöte.

Nationell dataverkstad för regional och kommunal datadelning

Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor.

Ökad datadelning från regioner och kommuner ska uppnås genom att utveckla och etablera nationella strukturer som kan vägleda och stödja regionala och kommunala verksamheter att arbeta aktivt och kvalitativt med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data. Arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet på publicerade datamängder.

Dataverkstaden arbetar aktivt med att etablera väl fungerande samarbeten med statliga myndigheter, näringsliv, forskning och akademi, press och media, samt andra intresseorganisationer och projekt för att samla in konkreta behov av öppna och delade data. Behov som sedan kan omvandlas i konkreta, standardiserade datamängder som dessa aktörer kan använda för sina enskilda behov och som även kan användas av allmänheten i stort. Detta samarbete omfattar även de systemleverantörer som regionala och kommunala verksamheter använder i sin dagliga verksamhet. Syftet är att tillsammans utveckla standardlösningar för att tillgängliggöra öppna och delade datamängder enkelt och kostnadseffektivt. 

Dataverkstaden är en fri nyttighet med hög kompetens och god genomförandeförmåga inom datadelningsområdet som alla kan ta hjälp av för att uppnå de målbilder som tidigare beskrivits.

Ett brett samverkansprojekt

Dataverkstaden är ett samarbete som drivs av DIGG, Internetstiftelsen, RISE, SKR, Tillväxtverket och tio regioner i samverkan (Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro och Östergötland). Koordinerande projektpart och upphandlande myndighet är Västra Götalandsregionen.

Kontaktinformation och länkar

Du hittar mer information om pågående arbete, särskilda insatsområden, status för datadelning hos deltagarna, samt kontaktinformation på projektets hemsida. Där hittar du också information om möjligheterna att delta i projektet. 

Här nedan finns ett antal länkar med relevant information: