9 september 2020

Specifikationen för metadata är nu uppdaterad

Det ska vara enkelt för användare på Sveriges dataportal att hitta, utforska och förstå om data passar för de ändamål man har, både innehållsmässigt och tekniskt. Ett steg mot att uppnå det är taget i och med att en uppdaterad nationell specifikation för metadata nu lanseras. En gemensam specifikation för metadata gör det möjligt att beskriva datamängderna på ett sätt som gör att de är enhetliga och därför enklare går att jämföra. Det gör det möjligt att visa data och information som är relevant och aktuell för de som använder dataportalen.

Därför uppdateras specifikationen nu

Sveriges dataportal utvecklas hela tiden för att bli mer användarvänlig och funktionell för att utforska data. Hur data beskrivs är en viktig del för att uppnå en god upplevelse genom att det möjliggör till exempel mer effektiva filtrerings- och sökmöjligheter.

Under hösten lanserade EU-kommissionen en uppdatering av den metadataspecifikation som möjliggör bättre och mer utförliga beskrivningar av data. Det vill vi att användare av Sveriges dataportal ska få dra nytta av. Målet med specifikationen är att göra det enkelt att samla in beskrivande och relevant information om data och göra den sökbar i dataportalen. Specifikationen som kallas för DCAT-AP Data catalogue - application profile är nu alltså uppdaterad även för svenska organisationer som kan använda den för att publicera mer användbara beskrivningar av sin data.

Detta innebär uppdateringen

Uppdateringen innebär att DIGG har beslutat om att fastställa en ny version av metadataspecifikationen som Sveriges dataportal bygger på. Versionen har anpassats efter svenska förhållanden och benämns DCAT-AP-SE v.2.0.0. Arbetet har letts av DIGG med hjälp av en referensgrupp från olika sektorer.

Större förändringar handlar om hur man ska beskriva API:er vilket tidigare har saknats. Det är även ändringar och introduktion av nya fält på hur man beskriver sin data. Vi passar även på att lägga till rekommendationer, konkreta exempel, förtydliga hur informationen hämtas in till Sveriges dataportal och hur man undviker att informationen dupliceras.

Så påverkar det dig som publicist av metadata till portalen

Vi rekommenderar verksamheter som idag publicerar data till portalen att se över och uppdatera sin metadata enligt den nya specifikationen, eller kontakta sin leverantör. Merparten av förändringarna är bakåtkompatibla, men eftersom vissa fält har lagts till eller ändrats är det viktigt att göra en uppdatering av sin metadata.

Sveriges dataportal kommer tillsvidare att fortsätta inhämta och visa upp den informationen enligt den gamla specifikationen. Även om ingen information går förlorad kan det innebära att informationen inte visas upp i gränssnittet på ett bra sätt.

Om du är system- eller tjänsteleverantör bör du uppdatera dina tjänster utifrån den uppdaterade specifikationen.

Mer information

docs.dataportal.se finner du som utvecklare mer information om specifikationen och hur du publicerar metadata till Sveriges dataportal.

DCAT-AP-SE v.2.0.0 (på svenska)

DCAT-AP-SE v.2.0.0 (in english)

Om du har frågor, vänligen mejla till info@digg.se.