Sveriges dataportal utvecklas löpande. Skicka gärna dina synpunkter till oss!

Registrera data

Du har möjlighet att själv bidra med innehåll till Sveriges dataportal genom att publicera dina datamängder. De blir då sökbara för alla och därmed ökar chanserna att de används. Det är först vid användningen av data som nytta uppstår.

Det ska vara enkelt för användare att hitta och förstå om data passar för de ändamål man har, både innehållsmässigt och tekniskt. Inom kort kommer Sveriges dataportal att innehålla tre olika tjänster och du kan bidra med information till dem alla. Tjänsterna förenklar både för de användare som vill använda data, men även för de aktörer som vill tillgängliggöra information.

  • Sök data
  • Sök begrepp
  • Sök specifikationer

Dataportalen möjliggör för ett mer effektivt utbyte av information i ett digital ekosystem genom att länka ihop data med dess specifikation och begrepp.

Sveriges dataportal tillhandahåller verktyg för att ladda upp innehåll till tjänsterna.

Så här fungerar det att visa din data på dataportalen

Sveriges dataportal hämtar dagligen beskrivningar av datamängder som publicerats offentligt av organisationer. Ett annat ord för en beskrivning av en datamängd är metadata. Det är enbart metadatan som publiceras på portalen, medan själva datakällorna finns kvar hos den utgivande organisationen. Både öppna och begränsade data kan beskrivas. Data som får användas av alla ges direktåtkomst via länkar på portalen. Data som har någon form av begränsning efterfrågas eller avtalas åtkomst hos respektive organisation.

Den europeiska dataportalen skördar och visar i sin tur data från Sveriges dataportal.

Så här kommer du igång för att publicera data

För att Sveriges dataportal ska veta om vilka data du har måste du publicera en katalog över dina data. I katalogen måste dina data beskrivas som datamängder. En datamängd kan till exempel motsvara de data som lagras i en visst system, data som en viss målgrupp är intresserad av, data som handlar om ett specifikt ämne eller data som förvaltas på ett enhetligt sätt.

När du har identifierat en eller flera datamängder vars beskrivningar du vill publicera till Sveriges dataportal ska du göra följande:

  1. Beskriv dina datamängder genom att upprätta en datakatalog enligt den standardiserade metadataspecifikationen DCAT-AP-SE. Många använder ett externt verktyg för detta steg.
  2. Publicera katalogen på en egen stabil webbadress. Denna webbadress är din så kallade ”skördningskälla” som dataportalen automatiskt hämtar datakatalogen ifrån.
  3. Skapa en användare eller logga in på registrera.dataportal.se. Här finns verktyg för att validera, slå samman och undersöka din datakatalog innan publicering.
  4. Se till skördningskällan stämmer överens med den webbadress du tagit fram i steg 2. Vid behov, kontrollera att skördningen till registrera.dataportal.se fungerar.
  5. När du är klar kommer dina datamängder att dyka upp på Sveriges dataportal inom ett dygn.

För mer information om dataportalens tekniska ramverk samt rekommendationer kring skördning av metadata, se docs.dataportal.se/.