Tillgänglighetsredogörelse för Sveriges dataportal

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sveriges dataportal uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer listas här.

 • Användning utan synförmåga
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sveriges dataportal som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Den grafiska presentationen av begrepp stödjer inte navigering via tangentbord.
 • Metadata som visas på dataportalen har brister gällande uppmärkning av språk (lang-attribut). Detta gäller metadata för data och API:er, begrepp och specifikationer

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Nyhetspuffarna på startsidan och vissa sökträffar har brister vid förstoring av text. Text i den grafiska presentationen av begrepp kan inte förstoras. Samma information finns tillgänglig i textform och där fungerar förstoring av text.
 • Den grafiska presentationen av begrepp kräver scroll i mer än en rikting i små skärmstorlekar.
 • Nyhetspuffarna på startsidan och vissa sökträffar har brister vid ökat textmellanrum i kombination med förstoring av text.
 • Den grafiska presentationen av begrepp stödjer inte navigering via tangentbord.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Den grafiska presentationen av begrepp stödjer inte navigering via tangentbord.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Nyhetspuffarna på startsidan och vissa sökträffar har brister vid ökat textmellanrum i kombination med förstoring av text.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 mars 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sveriges dataportal.

Senaste bedömingen gjordes den 22 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 december 2020.