Sveriges dataportal är i betaversion. Skicka gärna dina synpunkter till oss! Gå till gamla oppnadata.se

Registrera data

Du har möjlighet att själv bidra med data till Sveriges dataportal genom att publicera metadata om dina datamängder. De blir då sökbara för alla och därmed ökar chanserna att de används. Det är först vid användningen av data som nyttan uppstår.

Sveriges dataportal visar information om de datamängder som tillgängliggörs. Dataportalen hämtar dagligen och automatiskt metadatabeskrivningar som publiceras publikt av organisationer. Den europeiska dataportalen skördar och visar i sin tur data från Sveriges dataportal.

Att strukturera metadatan enligt specifikationen DCAT-AP är en förutsättning för att den ska visas i Sveriges dataportal. Dataportalen tillhandahåller verktyg som hjälper organisationer att registera sin metadata på rätt sätt.

Registrera metadata

I verktyget där du registrerar öppna data kan du:

  • Se status för tillgängliggjorda datamängder i Sverige
  • Registrera din organisation på Sveriges dataportal
  • Sök fram och utforska datamängder som skördats
  • Validera, slå samman och undersöka din datakatalog innan publicering

Under utvecklingen av betaversionen av dataportal.se hänvisas publicister till oppnadata.se för vägledning kring tillgängliggörande av information och publicering av metadata till dataportalen.