1 december 2022

Nu blir det lättare att visa din data i Dataportalen

I november 2022 släppte SCB en ny version av PxWeb, PxWeb2022, med funktionalitet som gör det smidigt att leverera data till dataportal.se. PxWeb används för att sprida statistik i dynamiska tabeller på webben från antingen PX-filer eller en SQL-databas.

I den nya versionen finns det en funktion som skapar en DCAT-AP fil som representerar di PxWeb-databas. 

- Att skapa en DCAT-AP fil i PxWeb2022 ska fungera på motsvarande sätt som det vi nu levererar till dataportalen via en förmedlare. Nu kommer vi själva kunna leverera direkt från Statistikdatabasen på vår webbplats säger Åsa Arrhén på SCB.

PxWeb tillhandahålls kostnadsfritt till svenska myndigheter, regioner och kommuner samt till utomsvenska statistikbyråer och till internationella organisationer som vill presentera statistik.

Är det många som använder PXWeb idag?

- Ja, det finns flera PxWeb-databaser i Sverige som tex Konjunkturinstitutet och Folkhälsomyndigheten samt Linköpings kommun och Västra götalandsregionen. Vi har också ett 70-tal användare i världen där Mali statistikbyrå är den senaste berättar Åsa.

Läs mer om DCAT-AP i PxWeb 2022 på sidan 60 i dokumentet Configuration instructions pXWeb2022v1 och om nya versionen i Release notes PxWeb 2022v1.